Jødiske bosettere gikk til angrep på palestinere som høstet inn olivenavlingen sin ved Hebron lørdag.

Angrepet gikk verst ut over en fotograf som var til stede.

Aftenposten 18.10.2008

Comments are closed.



'