Statens pensjonsfond utland har gått på enorme undervannsskjær i aksje- og obligasjonsporteføljen. Tapene er urovekkende.

“Forleden hadde jeg en samtale (rett før det siste krakket) med en mann som er ansatt i forskningsavdelingen i Norges Bank. Han er frittalende. Vi var i samme selskap. Vi diskuterte forvaltningen av fondet. Han var raskt ute med å påpeke at i den del av banken som ikke har ansvar for fondet, er mange meget kritiske til at fondet har satt slappe kriterier for risikoen i aksjeporteføljen. Med den følge at “de kan ta seg den frihet å investere i en rekke selskaper som har meget høy risiko. Tapstallene det siste året viser det tydelig.”

“Får ikke lov”.
“Jaså”, sa jeg. “Det burde du definitivt skrive en artikkel om.” “Det får vi ikke lov til av ledelsen”, svarte han umiddelbart. Jeg trodde knapt det jeg hørte.

“Men du har jo din ytringsfrihet!” skjøt jeg inn så tydelig som mulig. “Du står helt fritt til å dra i gang en debatt om noe så alvorlig. Naturligvis. Skriv i vei.” Han sa ingenting.”

Aftenposten 07.10.2008

Comments are closed.'