Akademikere verden over blir fratatt sin frihet, NTNU kan gjøre noe.

SAIHs lokallag i Trondheim har i oktober en kampanje om akademisk frihet og retten til fri akademisk aktivitet. Vi mener det er viktig at utdanningsinstitusjoner som SAIH-Trondheim tar internasjonal solidaritet på alvor og blir med på en dugnad for å fremme akademikeres rettigheter og muligheter.

Universitetsavisa 07.10.2008

Comments are closed.'