Lover og regler rundt intellektuell kapital og åpen kildekode er et vanskelig fagområde. Informasjon om hva som gjelder er spredt og ikke lett å få oversikt over. O’Reilly prøver å hjelpe til med sin nye utgivelse “Intellectual Property and Open Source – A Practical Guide to Protecting Code”.

Linux magasinet 13.09.2008

Comments are closed.'