I På Høyden den siste uken har det kommet på trykk en rekke artikler og leserinnlegg som omhandler veiledere sin rolle som medforfattere til PhD- og masterstudenter sine publikasjoner. Det viser seg at de fleste dekaner ved Universitetet i Bergen støtter at veiledere er medforfattere i sine studenters artikler (

På Høyden 17.09.2008

Comments are closed.'