Kven eig ein vitskapleg artikkel? Praksis viser at forskarar jamt over er lite opptekne av rettane dei har som opphavsmenn, og gjerne gjev frå seg opphavsretten til andre som er meir interesserte.

På Høyden 11.03.2008

Comments are closed.'