Spørsmål om åpen tilgang til artikler og spørsmål om opphavsrett til de samme artiklene er uavhengige av hverandre og må drøftes hver for seg.

Tidsskrift for Den norske legeforening 20.09.2007 (leder)

Comments are closed.'