Professoren ved Statens Kunstakademi som ble bortvist fra skolen i våres, er nå fratatt all undervisning.

NRK  11.09.2008

Comments are closed.'