Injuriedommen mot Dagbladet er et unntak som bekrefter regelen om at mediene sjelden blir dømt. Nå kommer forslag til nye lovbestemmelser. Om det betyr en innstramning av dagens praksis, er juristene uenige om.

Aftenposten  02.10.2008 kommentar fra Morten Abel

Comments are closed.'