Digitaliseringen skaper en uheldig informasjonskløft. Bibliotekene blir derfor stadig viktigere for å gjøre informasjon og teknologi tilgjengelig for folk flest.

Aftenposten 29.09.2008 kronikk av ANNE HUSTAD, leder, Norsk Bibliotekforening

Comments are closed.'