- Kulturministerens forslag om et medieombud truer pressefriheten.

– Det er hinsides enhver fornuft og demokratisk forståelse å oppnevne et statlig medieombud, sier generalsekretær Per Edgar Kokkvold til NA24 Propaganda. Torsdag var han i kringkastingsrådet og holdt et foredrag om viktigheten av å sette et kritisk søkelys på mediene.

NA24 03.10.2008

Comments are closed.'