Norsk Presseforbund priser Sivilombudsmannen som viktig pådriver for mer åpenhet i forvaltningen.

Journalisten 29.09.2008

Comments are closed.'