Lederen av Det mosaiske trossamfunn i Norge sier det er «fullstendig absurd» å invitere den omstridte historikeren David Irving til Norsk Litteraturfestival.

Rakkestad avis (NTB) 27.09.2008

Comments are closed.'