Kulturminister Trond Giske vil ha utredet et forslag om et statlig medieombud. Tanken er at enkeltpersoner som føler seg krenket, skal kunne henvende seg til ombudet, og at ombudet skal overvåke og gripe inn mot oppslag på Internett og i andre medier.

Aftenposten 19.09.2008 (leder)

Comments are closed.'