Jeg ser i Universitetsavisa en livlig debatt om valgt eller ansatt rektor. Slike debatter ønsker jeg også for HiST.

Ytringsfrihet er ifølge norsk lov en grunnlovfestet menneskerett som ved motstrid skal gå foran andre bestemmelser i lovgivningen.

Universitetsavisa 17.09.2008 (leserinnlegg)

Comments are closed.'