Grigorij Paskos sak mot Russland skal opp i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i 2009. Pasko ble på samme måte som Bellonas Aleksandr Nikitin fengslet for å ha avslørt russisk atomforurensing, og Bellona støtter saken hans.

Bellona  17.09.2008.

Comments are closed.'