Leder Gunnar Søberg reagerer sterkt på at opplysninger som driftsutvalget behandlet bak lukkete dører, siden er kommentert i et leserbrev i avisene.

Østlendingen 17.09.2008.

Comments are closed.'