BBC vil ikke ha reklame på sine nasjonale nettsider, men nyhetssjefen mener det er greit at NRK har det.

I Norge har NRK møtt motbør fra kommersielle konkurrenter fordi kringkasteren har reklame på sine nettsider. I England er BBCs nasjonale nettsider reklamefri.

Fra Journalisten 12. september 2008.

Comments are closed.'