Presseorganisasjonene, NRK og TV 2 er samstemmige i et krav om at ærekrenkelser må avkriminaliseres.

Kravet blir satt fram i en rekke høringsuttalelser til en utredning som førsteamanuensis Bjørnar Borvik har utarbeidet på oppdrag fra Justisdepartementet. Der blir det foreslått visse lovendringer, men også at ærekrenkelser skal kunne straffes med bøter eller fengselsstraff i inntil to år.

NTB-melding gjengitt i flere aviser 16.09.2008:  Rakkestad Avis, Adresseavisen, Budstikka, Vårt Land, Sandefjords Blad og Trønderavisa.

Comments are closed.'